Aleksandra Achtelik

Aleksandra Achtelik, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego; adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: historia i teoria kultury, literatura podróżnicza ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta, nauczanie kultury polskiej cudzoziemców oraz wybrane zagadnienia glottodydaktyki.

Wybrane publikacje: współautorka podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorka tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), a także autorka licznych artykułów naukowych zamieszczanych w tomach zbiorowych. [08.06.2016]

Lista publikacji