Tadeusz Aleksandrowicz

Tadeusz Aleksandrowicz – jest badaczem kultury i tradycji antycznej, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej, redaktorem serii wydawniczej Filologia Klasyczna, inicjatorem założenia obcojęzycznego wydawnictwa ciągłego Scripta Classica (2004–) i polskojęzycznego czasopisma „Classica Catoviciensia. Scripta Minora” (2000–). [07.12.2012]