Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów

red. Agata Muszyńska, red. Anna Skiendziel, red. Aleksandra Skrzypietz
Cena: 84,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-812-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-318-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2164-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 46,20 zł

Kraków 2013
ISBN 978-83-62-261-74-1
Wydawca: Towarzystwo Historyczne „Historia Iagiellonica”

Cena: 25,20 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-7164-761-1
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Cena: 56,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2125-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 60,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2096-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-7629-152-9
Wydawca: Oddz. IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Strony