Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach

red. Piotr Bogalecki, red. Alina Mitek-Dziemba
Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-60406-24-3
Wydawca: Wydawnictwo FA–art

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISBN 978-83-226-1734-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISBN 978-83-226-1790-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2023-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Wrocław 2010
ISBN 978-83-7432-600-1
Wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Strony