Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989). T. 3

red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, red. Katarzyna Tałuć

Studia i rozprawy bibliologiczne (praca ofiarowana Profesorowi Edwardowi Różyckiemu)

red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, red. Katarzyna Tałuć
Cena: 58,80 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2119-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-60071-57-1
Wydawca: Studio Noa

Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji

red. Irena Socha, współudz. Agnieszka Łakomy-Chłosta
Cena: 9,45 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2083-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 60,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2007-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek)

red. Agnieszka Bajor, red. Mariola Jarczykowa
Cena: 23,10 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2047-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2013-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 34,65 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1918-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2009
ISBN 978-83-226-1815-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony