Ciało – muzyka – performans

red. Jacek Mikołajczyk, red. Maria Popczyk
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3266-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3105-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Sześcian zaklęty w kuli

Ewa Dąbek-Derda

Ogród – miejsce upraw czy symbol

red. Witold Jacyków, red. Dariusz Rymar
Cena: 29,40 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3200-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 54,60 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3263-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3327-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3216-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3125-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3163-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Joga w kontekstach kulturowych 2

red. Kamila Gęsikowska, red. Anna Gomóła
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3139-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3113-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony