Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym

red. Andrzej Charciarek, red. Anna Zych
Cena: 24,90 zł

Katowice 2020
ISBN 978-83-226-3841-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 34,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3767-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek
Cena: 29,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3827-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 34,90 zł

Katowice 2020
ISBN 978‑83‑226-3759-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)

red. Bernadetta Ciesek-Ślizowska, red. Beata Duda, red. Ewa Ficek, red. Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Cena: 29,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3846-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 64,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3848‑4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Płeć awangardy

red. Marta Baron-Milian, red. Anna Kałuża, red. Katarzyna Szopa
Cena: 24,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3853-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 74,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3811-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T. 2

red. Katarzyna Węsierska, red. Mikołaj Witkowski
Cena: 49,90 zł

Katowice 2020
ISBN 978-83-226-3819-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 14,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-2050-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony