Discontinued

Price: 29,40 zł

Katowice 2018
ISSN 0860-2107
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 27,30 zł


ISBN 978-83-65031-34-1
Editor: Wydawnictwo Marek Derewiecki

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

ed. Ewa Biłas-Pleszak, ed. Joanna Przyklenk, ed. Artur Rejter, ed. Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Price: 35,70 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3368-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 18,90 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-63268-57-2
Editor: Wydawnictwo Gnome

"Studia z Filozofii Polskiej", tom 12/2017

ed. Marek Rembierz, ed. Krzysztof Śleziński
Price: 37,80 zł

Cieszyn–Kraków 2017
ISSN 1897-8584
Editor: Wydawnictwo «scriptum»

Price: 46,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3427-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

„Ecumeny and Law” 2017, Vol. 5: Youth – Church – Evangelism

Stanisława Mielimąka, Arkadiusz Wuwer, Małgorzata Tomkiewicz, Lucjan Świto, Wojciech Świątkiewicz, Przemysław Sawa, Stanislav Přibyl, Andrzej Pastwa, Adam Palion, Damián Němec, Cătălina Mititelu, Aleksander R. Bańka, Michał Mielimąka, Monika Menke, Jacek Kurzępa, Lucjan Klimsza, Zbigniew Janczewski, Nicolae V. Dură, Michał Drożdż, Alojzy Drożdż, Pavol Dancák, Józef Budniak, ed. Andrzej Pastwa
Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1896-7604
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 27,30 zł

Katowice 2017
ISSN 2353-4877
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2300-3006
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2450-5455
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages