Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką

red. Leszek Małczak, red. Bożena Tokarz
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISSN: 
1899-9417
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
416
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 27 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3291
Inne: 
bibliogr., indeks autorów, indeks tłumaczy, noty o autorach, key words, povzetek, summ., sažetak, resumé, pезюме, skrodzenié, pезиме, compendio
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
chorwacki, polski, słoweński
63,00 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką (całość)

01 Prevod in svetovna književnost / Literatura światowa a przekład

02 Razvoj prevodoslovja in interdisciplinarnost / Rozwój przekładoznawstwa i interdyscyplinarność

03 Obcy w nas i my w obcym: przekład jako różnica i podobieństwo czy przypominanie

04 Iz povijesti formalne metode: Poljska "integralistička" škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej...

05 Skazani na komparatystykę i przekład

06 Refrakcje literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty

07 Literatura tłumaczona jako naturalny etap historii gatunku? Projekt Stefana Minczewa "Iz istorija na byłgarskija Roman"

08 Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu "Ślub" Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych

09 Przekład powieści Gordany Kuić "Zapach deszczu na Bałkanach" wobec oryginału

10 Podwojony dialog — przekładu i twórczości własnej — ujęcie komparatystyczne?

11 "Le drugo ime za ljubezen…". Novejše knjižno italijanjenje slovenskega leposlovja (2000—2013) / "To tylko inna nazwa miłości…". Nowe włoskie...

12 Fałszywi przyjaciele tłumacza i jego wierni wrogowie w praktyce bułgarsko-polskich tłumaczeń literackich

13 Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italijanskem prevodu romana "Gimnazijka" Antona Ingoliča / Obcy w obcym...

14 Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju / Spotkanie kultur w słowniku dwujęzycznym

15 Analiza hybrydowych tekstów Unii Europejskiej — wybrane zagadnienia metodologiczne

16 Tłumacz komparatysta — tłumacz uwikłany w język. O dwóch "poezjotwórczych" kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim

17 Józef Marušiak — tłumacz-komparatysta idealny?

18 Varia