Jednostki języka w systemie i w mowie

ed. Andrzej Charciarek, ed. Henryk Fontański, ed. Jolanta Lubocha-Kruglik
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-489-9
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
dostępny (wersja papierowa)
Page count: 
200
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 12 mm
Cover: 
broszurowa, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Product number: 
PN 3344
Others: 
tab., mapka, streszcz., summ., rez.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, praca zbiorowa
Language: 
polski, rosyjski
21,00 zł

Description

On-line version

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Jednostki języka w systemie i w mowie (całość)

01 Nomina pertinentia w krugu ekspriessiwnych okkazionalizmow s intiernacyonalnymi affiksami (na matieriale tiekstow rossijskich i polskich SMI)

02 Tiendiencyja k analitizmu na morfołogiczeskom urownie w sowriemiennom russkom jazykie

03 Sootnoszenije aspiektualnoj siemantiki i sodierżatielnoj struktury tieksta

04 Aktualizacyja siem pri rieczewom warjirowanii słowa (na matieriale tierminow rodstwa)

05 Polskie i rosyjskie czasowniki fizjologiczne związane z mechaniczną obróbką pokarmu

06 Pragmatika gastronomiczeskich nominacyj w kontrastiwnom oswieszczenii

07 Szkolnyje riealii w russkom i polskom mołodieżnom żargonie (na primierie słow i wyrażenij, oboznaczajuszczich prostranstwiennyje objekty)

08 Leksiko-siemanticzeskije osobiennosti czastiej rieczi s komponientom elektr(o)- / elektr(o)- (russko-polskoje sopostawlenije)

09 Feminativa w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (na przykładzie wybranych nazw zawodowych)

10 Ispolzowanije elemientow korpusnogo analiza w konceptualnych issledowanijach

11 Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym

12 Celeustanowki w kinodiałogie

13 "Kierunek — wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!" — czyli o przekładzie filmu "Seksmisja" na język rosyjski

14 Funkcja pragmatyczna orędzia noworocznego prezydenta (na materiale tekstów wystąpień Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej)

15 Językowe środki wartościowania w wywiadach z politykami

16 Pragmatika siemanticzeskich katiegorij w obsużdienii konfliktnoj situacyi na wiebforumach

17 Podstawy współcześnie notowanych polskich nazwisk z sufiksami -ow/-ew, -iw/-yw, -ów (pochodnych od nazw wytworów rąk ludzkich)

18 O słowiańskich zapożyczeniach w języku niemieckim