Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne

Anna Stawarska-Rippel
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-786-9
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
432
Wymiary: 
246 mm × 171 mm × 31 mm
Oprawa: 
twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3431
Inne: 
bibliogr., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, tradycyjna papierowa, monografia
Język: 
polski
50,40 zł

Opis

Wersja on-line

Monografia dostępna jest też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne (całość)

01 Cz. 1. Rozdz. 1-2. Uwagi wprowadzające; Wstępne założenia i koncepcje zasad polskiego procesu cywilnego (1917–1918)

02 Cz. 1. Rozdz. 3. Postępowanie sporne przed sądem pierwszej instancji w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Drugiej Rzeczypospolitej

03 Cz. 1. Rozdz. 4. Postępowanie sporne w pierwszej instancji w pracach nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 20 lipca 1950 roku

04 Cz. 1. Rozdz. 5. Postępowanie sporne przed pierwszą instancją w pracach nad nowym k.p.c. w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1951–1955

05 Cz. 1. Rozdz. 6. Postępowanie sporne przed pierwszą instancją w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem kodeksu postępowania cywilnego...

06 Cz. 2. Rozdz. 1-3. Uwagi wprowadzające; Środki odwoławcze w kodeksach procedury cywilnej...; Wstępne założenia i koncepcje dotyczące środków odwoław

07 Cz. 2. Rozdz. 4. Środki odwoławcze w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Drugiej Rzeczypospolitej

08 Cz. 2. Rozdz. 5. Środki odwoławcze w pracach nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 20 lipca 1950 roku

09 Cz. 2. Rozdz. 6-7. Środki odwoławcze w pracach nad nowym kodeksem postępowania cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1951–1955

10 Zakończenie; Bibliografia