Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej

red. Jadwiga Uchyła-Zroski
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2009
ISBN: 
978-83-226-1828-8
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
228
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 0 mm
Oprawa: 
broszurowa, skrzydełka, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 2695
Inne: 
wklejka, ilustr., tab., schem., nuty, summ., rés.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski
29,40 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

(całość) Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej

01 Społeczne determinanty odbioru muzyki

02 Uczeń — kandydat na studia — student —absolwent edukacji muzycznej, postacie w labiryncie wartości, (Szkic do profilu aksjologicznego)

03 Nowa muzyka — terra incognita, Refleksja na marginesie prowadzenia zajęć dydaktycznych z historii muzyki XX i XXI wieku

04 Rola analizy muzycznej w kształtowaniu osobowości przyszłych muzyków

05 Folklor muzyczny w edukacji regionalnej (na przykładzie Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Wici w Chorzowie)

06 Folklor muzyczny jako element wielopłaszczyznowego procesu edukacji muzycznej

07 O doświadczeniu sztuk wizualnych w programie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

08 Refleksyjność wartością edukacji przez sztukę

09 Spojrzenie na wartości w muzyce (fortepianowej) z perspektywy własnych doświadczeń edukacyjnych i estradowych

10 Wybór środków dydaktycznych w procesie kształtowania wrażliwości muzycznej pianisty

11 Kształtowanie osobowości dyrygenta w aspekcie techniki i środków wyrazu artystycznego

12 Rola pedagoga w kształtowaniu osobowości przyszłego dyrygenta chóralnego, Wybrane zagadnienia

13 Współpraca kompozytora i dyrygenta w procesie tworzenia interpretacji utworu muzycznego

14 Emisja głosu — warsztat nauczyciela czy coś więcej

15 Edukacja oparta o wartości

16 Aktywność twórcza studentów a cele kształcenia pedagogiki twórczości

17 Wartości niezbędne w kształtowaniu osobowości studenta — przyszłego nauczyciela szkoły muzycznej

18 Kształcenie studentów w zakresie terapii muzycznej — z doświadczeń własnych

19 Inspiracje pedagogiczno-artystyczne płaszczyzną kształtowania wartości estetycznych studentów pedagogiki w toku edukacji szkoły wyższej

20 Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunków pedagogicznych poprzez aktywność muzyczną

21 Nauczyciel przedszkola w świetle potrzeb małego dziecka i kompetencji zawodowych — raport z badań

22 Muzyczny aspekt kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego