Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych

ed. Jan M. Stanik
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2011
ISBN: 
978-83-226-1989-8
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
dostępny (wersja papierowa)
Page count: 
280
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Cover: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Product number: 
PN 2817
Others: 
bibliogr., tab., ilustr., wykr., summ., rez.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, praca zbiorowa, pokonferencyjna
Language: 
polski
27,30 zł

Description

On-line version

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych (całość)

01 Wybrane etyczne i metodologiczne aspekty opiniodawstwa sądowego jako praktyki ekspertalnej psychologa

02 Oczekiwania społeczne wobec opiniodawców

03 Psychologiczny konstrukt "oczywistości" a opiniodawstwo sądowe

04 Psychologiczne problemy opiniodawstwa sądowego w sprawach o nieważność oświadczenia woli (art. 82 kc) i w sprawach testamentowych (art. 945 kc)

05 Problematyka ważności oświadczenia woli osób z rozpoznanym upośledzeniem umysłowym

06 Kryminalistyczne podważanie prawomocności autentycznych testamentów (z praktyki opiniodawczej)

07 Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia - zagadnienia prawne

08 Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

09 Motywacja do leczenia odwykowego jako przedmiot opiniodawstwa psychologicznego

10 Specyfika psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach rozwodowych i o separację

11 Opinia biegłego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

12 Rozwód i mediacje rozwodowe w aspekcie różnic płci

13 Rola i zadania biegłego sądowego w sprawach cywilnych na terenie Wielkiej Brytanii

14 Wykorzystanie zapisu qEEG w psychologicznej diagnozie różnicowej a implikacje opiniodawczo-sądowe

15 Obraz pisma u ludzi z epizodem depresyjnym

16 Trafność oceny wiarygodności wypowiedzi na podstawie wskazań analizatora głosu LVA 6.5

17 Zbieżność sędziowskiego wymiaru kary z opinią psychologiczną

18 Instytucja mediacji w sprawach karnych osób dorosłych — charakterystyka i funkcjonowanie