Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2019. T. 29: Czasopisma literackie w perspektywie teoretycznej i historyczno-kulturowej

red. Beata Pawletko
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2019
ISSN: 
2353-9674
Liczba stron: 
160
Rodzaj publikacji: 
e-czasopismo
0,00 zł

Opis

Wersja on-line