Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie

red. Robert Bońkowski, red. Milica Lukić, red. Krešimir Mićanović, red. Paulina Pycia-Košćak, red. Sanja Zubčić
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
ISBN 978-83-226-4053-1
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 
564
Numer pracy: 
PN 4038
Inne: 
bibliogr., kolorowe ilustr., wykr., tab., mapy, indeks osobowy, projektowanie peryferii, summ., keywords, saž., streszcz.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
angielski, chorwacki, polski
0,00 zł

Opis

Wersja on-line

Egzemplarz bezpłatny – całość (PDF)

 

Paulina Pycia-Košćak, Robert Bońkowski: Uvod (PDF)

 

Paulina Pycia-Košćak, Robert Bońkowski: Wstęp (PDF)

 

Ivo Pranjković, Lada Badurina: Središnje i periferno u gramatici hrvatskoga jezika (PDF)

 

Ana Mikić Čolić, Vesna Bjedov: Gramatička kompetencija na periferiji standardnoga jezika (PDF)

 

Zrinka Jelaska: Boje na rubovima hrvatskoga jezika (PDF)

 

Tatjana Pišković: Hrvatsko rječotvorje na društvenim mrežama (PDF)

 

Ivan Marković: Croatian blends in the 1980s (Feral’s first 10 years) (PDF)

 

Nikola Košćak: Figure bjelina (PDF)

 

Paulina Pycia-Košćak: Periferija i margina – značenja i konteksti (PDF)

 

Ivančica Banković-Mandić: Dijalekti i jezični varijeteti u hrvatskom medijskom prostoru (PDF)

 

Josip Lasić, Magdalena Nigoević: Tvorbeni oblici etnika otoka Brača (PDF)

 

Liudmila Vasiljeva: Tematski rječnici kao nastavno sredstvo u p(r)oučavanju jezika (PDF)

 

Sanda Lucija Udier, Milvia Gulešić Machata: Središnje i rubno u proučavanju hrvatskoga kao inoga jezika (PDF)

 

Josip Miletić: Slobodni diktat u nastavi hrvatskoga jezika u srednjim strukovnim školama (PDF)

 

Ana Samardžić, Ninoslav Radaković: Semantičko-sintaktičke osobine perifernih glagola osjetilne percepcije u hrvatskom jeziku (PDF)

 

Magdalena Baer: Verbo-nominalne kolokacije kao periferni pojam u hrvatskim rječnicima (PDF)

 

Sybilla Daković: Chorwacki przyimek „protiv” i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe (PDF)

 

Matijas Baković: Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini – život na rubu (egzistencija i perspektive) (PDF)

 

Timea Bockovac: Jezično stanje Hrvata u mađarskoj – periferno istraživačko pitanje?! (PDF)

 

Mieczysław Dziekoński: Najbliższe peryferie chorwackiego języka i cywilizacji: chorwacka diaspora w Trieście (PDF)

 

Milica Lukić: O „vektorskom čitanju“ pismovnoga sustava Konstantina Ćirila (PDF)

 

Sanja Zubčić: Glagoljaška djelatnost na zapadnoj periferiji (PDF)

 

Tanja Kuštović: Jezično jedinstvo i stilska razvedenost hrvatskih protestantskih tekstova 16. stoljeća (PDF)

 

Ivica Vigato: Kontaktna sinonimija u glagoljskim rukopisima zadarskoga kraja iz 17. i 18. stoljeća (PDF)

 

Lidija Bakota: Zoolingvistička analiza poslovica u časopisu Hrvatskog društva za zaštitu životinja „Živobran“ na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (PDF)

 

Vice Šunjić: O hrvatskoj ikavskoj jezičnoj tradiciji u prosudbi izvandomovinske jezikoslovne kroatistike (PDF)

 

Krešimir Mićanović: Hrvatski jezikoslovci i bosanskohercegovački standardnojezički izraz (PDF)

 

Suzana Marjanić: Labin ili izvedba Undergrounda kao jedan od modusa otpora izolaciji/periferiji (PDF)

 

Ivana Prijatelj Pavičić: Utjecaj interpretacija pojma periferijske umjetnosti Ljube Karamana i Miroslava Krleže na dalmatinsku povijesti umjetnosti (PDF)

 

Kornelija Pinter: Lingvistički i geografski prostori u pjesništvu Delimira Rešickog (PDF)

 

Rebeka Mesarić Žabčić: Žena u hrvatskoj migraciji stanovništva (PDF)

 

 

Publikacja jest także dostępna w wersji elektronicznej na portalach:

 

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

ebookpoint: www.ebookpoint.pl

 

IBUK: www.ibuk.pl