Kondolencje

Z głębokim żalem i w smutku

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. hab. Marka Pytasza, prof. UŚ

Był Dyrektorem naszego Wydawnictwa i  wybitnym literaturoznawcą,

ale zapamiętamy Go przede wszystkim jako dobrego i serdecznego Człowieka, Osobowość, Humanistę

 

Rodzinie oraz Współpracownikom Profesora

składamy wyrazy współczucia

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego