Informacja dla Autorów

W związku z napływającymi do Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i Kolegium Wydawniczego pytaniami w sprawie konieczności rekomendowania do druku rozpraw doktorskich informujemy, że jedyną podstawą skierowania manuskryptu monografii do recenzji wydawniczej jest pozytywna opinia dyrekcji instytutu oraz Kolegium Wydawniczego, zawierająca informację o możliwości sfinansowania publikacji oraz o jej przydatności naukowej.  

 

Z wyrazami szacunku,

 

Kolegium Wydawnicze,

 

dyrekcja Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego