Kondolencje

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia.

Był wybitnym historykiem literatury, znawcą polskiego języka artystycznego, założycielem i redaktorem serii naukowej Język artystyczny, nauczycielem wielu pokoleń polonistów.

Rodzinie oraz Współpracownikom Profesora

składamy wyrazy współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego