Kondolencje

 

Z wielkim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci

śp.  

prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika

 

Wspominamy tym samym Uczonego, Myśliciela – Człowieka,

w którego pracy na rzecz Uczelni należy podkreślić między innymi

wieloletnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Wydawniczej,

dbającego o wizerunek naszego Wydawnictwa,

i zabiegającego o  najwyższy poziom publikowanych tu prac.

 

 

 

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Profesora

składamy wyrazy współczucia

 

zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego