Nagroda im. Adama Heymowskiego za publikację "Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku"

20 kwietnia 2023 r., w dniu otwarcia obrad II Kongresu Heraldyki Polskiej w Warszawie, odbyło się wręczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Laureatem Nagrody przyznanej w 2022 r. został dr Maciej Woźny z naszego Instytutu, który otrzymał ją za książkę "Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku" (Katowice 2020).

Dyplom wręczył Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego prof. dr hab. Sławomir Górzyński w asyście sekretarza generalnego PTHer dr hab. Andrzeja Sikorskiego.

Serdecznie gratulujemy!