Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Marian Mitręga
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2012
ISSN: 
1895-3492
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
344
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 21 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia matowa
Numer pracy: 
PN 2963
Inne: 
abstracts, key words, tab., wykr., schem., noty o autorach
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
angielski, polski
33,60 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 (całość)

01 Rola interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku

02 Aksjomaty prawomocnego dyskursu, czyli co jest wykluczone w debacie nad wykluczeniem społecznym

03 Margines społeczny w świetle socjologii

04 Wpływ zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia i kreację popytu regionalnego — przykład obszarów wiejskich województwa opolskiego

05 Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficzny

06 Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym

07 Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych

08 A company social policy in the Slovak Republic — current state and prospects

09 Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim

10 Family as a form of protection against child poverty

11 Samookreślenie się zawodowe i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

12 Too old for the young

13 Wykluczenie społeczne — czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać?

14 Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

15 Rola organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji społeczeństwa województwa opolskiego

16 Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktywności obywatelskiej w sferze zatrudnienia

17 Wykluczenie społeczne osób starszych w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej (na przykładzie województwa podkarpackiego)

18 Wirtualna nieobecność czy społeczeństwo e-seniorów — problem wykluczenia cyfrowego ludzi starszych

19 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych

20 Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

21 Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

22 The institution of probation in criminal justice in the Slovak Republic

23 Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie — w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie