Zapowiedzi

Nie tylko dialogi. Recepcja twórczości Lukiana w Bizancjum.

Jan Kucharski, Przemysław Marciniak, Katarzyna Warcaba
Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3677‑0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3713-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł


Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3469-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3546-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 22,00 zł

Katowice 2019
ISSN 0137-298X

Szkice o antyku T 5. Antyczne techniki perswazyjne.

red. Edyta Gryksa, red. Patrycja Matusiak
Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3664-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3695- 4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978‑83‑226‑3597- 1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 44,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3645-9
ISSN 0208-6336
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony