Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 14

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-625-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 13

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek

Determinanty chwiejności wyborczej

Agnieszka Turska-Kawa
Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-392-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-8019-086-3
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 35,70 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-8019-085-6
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 31,50 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-8019-083-2
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 37,80 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-355-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 69,30 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-247-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 44,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-105-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony