E-books

Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2

red. Agnieszka Cielesta, red. Leszek Małczak, red. Dominika Zwierzchowska

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek)

red. Agnieszka Bajor, red. Mariola Jarczykowa
Cena: 29,40 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2037-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2047-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych

red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współudz. Sylwia Gajownik
Cena: 23,10 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2014-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2040-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2013-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2011-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2012-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 12,60 zł

Katowice 2011
ISSN 1898-1593
Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1989-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 14,70 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2004-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony