E-books

Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki

red. Dariusz Rott, red. Piotr Wilczek, współudz. Beata Stuchlik-Surowiak
Cena: 31,50 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2009-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1901-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2020-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1998-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1922-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2034-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1987-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1805-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2043-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 94,50 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1817-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony