Apel w sprawie digitalizacji prac

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zwraca się z apelem do pracowników naukowych Uczelni o wsparcie inicjatywy, mającej na celu digitalizację starszych tytułów i udostępnienie ich na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Nasze wydawnictwo planuje zdigitalizować wszystkie tytuły wydane w latach 1968–2007 po uprzednim uzyskaniu zgód autorów i redaktorów tomów. Tym samym zwracamy się z prośbą o pomoc w skontaktowaniu się z autorami i redaktorami oraz uzyskanie ich zgód.

Wydawnictwo UŚ już od kilku lat przekazuje do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej cyfrowe wersje wydawanych na bieżąco książek i czasopism, których nakład został wyczerpany. W ostatnim czasie zasoby ŚBC powiększyły się o dziewięćdziesiąt cztery publikacje wydane w ramach serii Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, które ukazały się w latach 1973–2010. Większość opublikowanych prac to książki z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: filologia, historia, prawo, socjologia, filozofia, pedagogika, bibliotekoznawstwo. Są także prace z nauk ścisłych: matematyki, biologii oraz nauk o Ziemi.