Publikacja w ŚBC / CEEOL

 Szanowni Państwo, jeżeli są Państwo zainteresowani opublikowaniem w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej* (www.sbc.org.pl) lub CEEOL** (www.ceeol.com) Państwa książek (wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego), których nakłady są już wyczerpane*** – prosimy o pisemne wyrażenie zgody**** na taką publikację (wzór pisma) ze wskazaniem konkretnych tytułów.

Publikacja pracy w ŚBC czy CEEOL zapewni dostęp do niej szerokiemu gronu odbiorców na całym świecie.

Od 2009 roku Umowy wydawnicze o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawierają stosowny pkt 5. o treści:
 

„Autor przenosi na rzecz Wydawcy prawo autorskie w zakresie wprowadzenia dzieła lub jego fragmentów do pamięci komputera, utrwaleń na nośnikach danych, rozpowszechniania dzieła w sieci komputerowej lub bazach danych (publikacja elektroniczna)”
 

Obecnie Autorzy/ Redaktorzy podpisując umowę automatycznie wyrażają zgodę na publikację utworu m.in. w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej lub CEEOL.

*dotyczy tytułów wydanych przed 2009 r.

**w CEEOL (Central and Eastern European Online Library) mogą być opublikowane wyłącznie humanistyczne serie (czasopisma, wydawnictwa ciągłe oraz prace wielotomowe)

***w przypadku CEEOL publikujemy również tytuły będące w bieżącej sprzedaży

****zgodę można wyrazić również mailowo, prosimy jedynie o przesłanie wypełnionego pisma na adres wydawus@us.edu.pl
 

 Publikacja w ŚBC wymaga dostarczenia: pisma do Dyrektora WUŚ z wyrażeniem zgody na publikację książki w ŚBC (wzór pisma)

Publikacja w CEEOL wymaga dostarczenia: (1) pisma do Dyrektora WUŚ z wyrażeniem zgody na publikację serii w CEEOL (jednorazowo) (wzór pisma); (2) krótkiej charakterystyki serii po angielsku (jednorazowo); (3) słów kluczowych do każdego artykułu  po angielsku; (4) abstraktów wraz z tytułami artykułów po angielsku.

Zgoda na publikację całej serii (wszystkich tomów, numerów) danego czasopisma, wydawnictwa ciągłego, wielotomowego (wzór pisma)