„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej

red. Halina Rusek, red. Jacek Szczyrbowski
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISSN: 
1506-5790
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
276
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
kolorowe fot., mapki, schem., wykr., tab., abstracts, key words
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
polski, słowacki
44,10 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej (całość)

01 Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem...

02 Dziedzictwo kulinarne w kontekście europejskiego ruchu turystycznego

03 Polski, czeski i słowacki teatr lalek — przenikanie wpływów

04 Znak Dziedzictwa Europejskiego jako narzędzie konstruowania dziedzictwa

05 Zadania samorządu terytorialnego w zachowywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa...

06 O kulturowym dziedzictwie wypasania owiec i symbolice pasterskiej oraz...

07 Edukacja kulturalna i regionalna instrumentem podtrzymującym tradycję i poczucie...

08 Udany powrót etosu szlacheckiego na turystyczne szlaki Wielkopolski

09 Promocja kulturowego dziedzictwa na przykładzie projektu Sci-fEAST: Filmowe...

10 Rola współczesnych jarmarków miejskich w upowszechnianiu niematerialnego...

11 Nowa muzyka góralska w dobie globalizacji — na przykładzie kapeli...

12 Realia poznawania języków obcych przez licealistów w dobie zjednoczonej Europy

13 Globalizacja a wartościowanie — na przykładzie Literackiej Nagrody "Angelus"

14 Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica

15 Kultúrne dedičstvo a globalne / lokalne prejavy v súčasnom malom meste

16 Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej w procesie rewitalizacji...

17 Kształtowanie się tożsamości wielopoziomowej w państwach Europy Środkowej...

18 Globalizacja a zagubione poczucie tożsamości i dziedzictwo kulturowe

19 Tożsamość śląska i jej przemiany pod wpływem globalizacji