Wydawnictwa ciagłe

Romanica Silesiana. No 8. T. 1: Constructions genrées / Gendered Constructions

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Michał Krzykawski, współudz. Zuzanna Szatanik

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 5 (9)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2013
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Scripta Classica. Vol. 10

red. Anna Kucz

Wieki Stare i Nowe. T. 5 (10)

red. Sylwester Fertacz, red. Agata Aleksandra Kluczek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1732-3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2013
ISSN 2300-3006
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2013
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 11

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar
Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISSN 2300-0023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony