Wydawnictwa ciagłe

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar
Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 8,40 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5054
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2012
ISSN 0860-2107
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 15,75 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-1912
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2011
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 3 (7)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2011
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony