Price: 14,70 zł

Cieszyn–Katowice 2011
ISBN 978-83-60431-64-1
Editor: Offsetdruk i media

Price: 27,30 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1989-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 31,50 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1968-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 14,70 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-60163-62-7
Editor: Wydawnictwo «scriptum»

Price: 39,90 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1988-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 16,80 zł

Toruń 2010
ISBN 978-83-89163-75-2
Editor: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”

Price: 35,70 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-7629-152-9
Editor: Oddz. IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Price: 25,20 zł

Toruń 2010
ISBN 978-83-7611-898-7
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Price: 24,15 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1878-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 34,65 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1937-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages