Wydruk publikacji z gotowych plików (druk na żądanie)

Jednostka uczelni (np. wydział/instytut) chcąca zlecić druk egzemplarzy monografii lub czasopisma wydanego przez Wydawnictwo UŚ (uwaga, tytuł musi być opublikowany w trybie wolnego dostępu) zgłasza w SAP zapotrzebowanie (grupa zaopatrzeniowa: G08, materiał: u51000005 - realizacja poligraficzna publikacji WUŚ), podając autora/redaktora, tytuł, liczbę egzemplarzy i zabezpieczając niezbędne środki. Informację o koszcie druku można uzyskać w Wydawnictwie, u Pani Ewy Łosik (ewa.losik@us.edu.pl). Wydawnictwo opracowuje opis techniczny publikacji i zleca druk drukarni przetargowej lub, w przypadku nakładów większych niż 300 egzemplarzy lub mniejszych niż 50, drukarni, którą wyłania w stosownym postępowaniu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Łosik (w przypadku monografii prowadzonych przez redaktorów inicjujących informację o szacowanym koszcie druku podaje redaktor inicjujący danej monografii).

 

Standardowy czas druku publikacji w oprawie miękkiej w drukarni przetargowej to ok. 14-21 dni roboczych (od zatwierdzenia pliku). W czasie tym ujęty jest także druk egzemplarza sygnalnego publikacji (można z niego zrezygnować jedynie w szczególnych sytuacjach). 

 

W przypadku konieczności wybrania innej drukarni czas jest szacowany w zależności od określonego sposobu wydania (doliczyć też należy czas na wybór drukarni, który w przypadku procedury zapytań ofertowych zakłada tydzień na zgłaszanie propozycji). Inne formy wydania (np. oprawa szyta, twarda okładka itd.) wymagają dodatkowego zatwierdzenia i znacznie wydłużają czas realizacji.

 

Uwaga! Powyższa usługa nie oznacza wydania publikacji (a w szczególności nie obejmuje nadania nowego numeru ISBN lub ISSN, jakiegokolwiek opracowania graficznego, składu, redakcji itp.) ani wprowadzenia jej do dystrybucji - jest to jedynie usługa druku z gotowego pliku, realizowana dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydrukowane w ten sposób egzmplarze są w całości przekazywane jednostce zamawiającej (z wyjątkiem jednego egzemplarza, który jest archiwizowany w celach dokumentacyjnych realizacji usługi).