Tomasz Gruszczyk

Tomasz Gruszczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikował m.in. Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych (Katowice 2015).

 

Zainteresowania badawcze: strategia i poetyka fragmentu; pamięć i zapomnienie w literaturze nowoczesnej; modele podmiotowości w literaturze współczesnej; problematyka głosu tekstu; literatura intermedialna. [02.2018]