Zalecenia edytorskie

Standardowe opisy bibliograficzne obowiązujące w Wydawnictwie UŚ:
instrukcja_wydawnicza_20-06-2022.pdf 

 

Zalecenia edytorskie dla Autorów tekstów anglojęzycznych:
1. Wytyczne dla Autorów - monografie i czasopisma - nauki humanistyczne 

2. Wytyczne dla Autorów - monografie i czasopisma - nauki ścisłe 

3. Wytyczne dla Autorów - monografie i czasopisma - nauki humanistyczne - nauki ścisłe 

 

 

Jeśli zamierzają Państwo wydać swoją publikację w naszym Wydawnictwie, prosimy o zapoznanie się z informacjami odnośnie do norm adresów bibliograficznych, przygotowania ilustracji oraz stosowania szablonu dokumentu MS Word. Pozwoli nam to na łatwiejszą współracę z Państwem, a także znacząco przyspieszy cykl wydawniczy Państwa tytułu. Pragniemy również przypomnieć, że pracujemy na plikach. Oznacza to, że teksty do opracowania przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej (nie dostarczają Państwo wydrukowanej publikacji). Przypominamy, że pliki powinny zostać dostarczone na jednej płycie CD/DVD lub na pedrive'ie.