Bożena Pactwa

Bożena Pactwa, doktor nauk humanistycznych, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się socjologią grup etnicznych i mniejszości narodowych. Interesuje ją historia i współczesność Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, a szczególnie społeczno-kulturowe praktyki, zachowania i odtwarzanie tożsamości grekokatolików po II wojnie światowej. Autorka wielu artykułów na ten temat oraz współredaktor tomów, m.in. „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych (wspólnie z Januszem Muchą),  Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych (wspólnie z Łucją Kapralską). Pasjonatka fotografii i fotografowania. [maj 2020]