Bożena Pactwa

Bożena Pactwa, doktor nauk humanistycznych, socjolog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: socjologia grup etnicznych i mniejszości narodowych, w tym zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy religią a tożsamością etniczną i narodową. Szczególnie interesuje ją społeczna historia Kościoła Greckokatolickiego w Polsce po II wojnie światowej. Prowadziła badania terenowe wśród grekokatolików zamieszkujących tereny Łemkowszczyzny oraz Żuław Wiślanych.

 

Wybrane publikacje: autorka wielu artykułów naukowych na temat grupy Łemków i Ukraińców zamieszkujących Polskę. Redaktor tomów: „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych (wspólnie z Januszem Muchą, Tychy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe 2008) oraz Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych (wspólnie z Łucją Kapralską, Kraków, Nomos 2010). [16.06.2015]