Joanna Zwierzyńska

Joanna Zwierzyńska, magister, doktorant w Instytucie Historii Nauki PAN. Matematyk. Absolwentka matematyki teoretycznej oraz modelowania matematycznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz, podyplomowo, edytorstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktorant-stypendysta w grancie Opus „Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895-1933)”, pracownik badawczy w grancie NPRH „Krocząc różnymi ścieżkami, badamy prawdę. Naukowe wydanie krytyczne polskiego tłumaczenia korespondencji Gottloba Fregego”. Współredaktor tomów: Mathematics like Poetry. Andrzej Lasota 1932-2005 (Katowice 2016, współudział), Gottlob Frege. Korespondencja naukowa (Katowice 2020, w druku). Autor tekstów naukowych i popularnonaukowych związanych z matematyką, historią matematyki, edytorstwem.

Zainteresowania badawcze: historia matematyki, zwłaszcza matematyki XX-XXI wieku oraz matematyki polskiej, historia nauki, edytorstwo, korespondencja naukowa, biografistyka, głównie w zakresie matematyki. [29.08.2019]