Anna Glimos-Nadgórska

Anna Glimos-Nadgórska – prof. UŚ dr hab., kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tu pracuje od 1974 r. Tu też ukończyła w 1974 r. studia historyczne, tu w 1982 r. obroniła doktorat; habilitacja w 2001 r., a od 2009 r. jest profesorem UŚ.  Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów polskiego szkolnictwa w XIX i XX wieku na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W szerokim zakresie podejmuje też problemy polskiej  dydaktyki historii. Współpracuje ze śląskimi oraz zagłębiowskimi muzeami i stowarzyszeniami w zakresie  edukacji regionalnej. Kierowała zespołem opracowującym III tom wydanej w 2007 r. monografii Będzina. Pozostaje autorem 3 prac zwartych i ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych; promotorem obronionej pracy autorskiej, recenzentem rozprawy habilitacyjnej i kilku rozpraw doktorskich, a także promotorem ponad 70 prac magisterskich i licencjackich. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria magisterskie z dydaktyki historii oraz historii XX wieku, historii regionu i dziejów polskiego szkolnictwa. [18.10.2012]