Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej

red. Ewa Jaskółowa, red. Małgorzata Wójcik-Dudek

(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek
Cena: 25,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3465-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3306-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej

red. Karolina Jędrych, red. Danuta Krzyżyk, red. Magdalena Ochwat, red. Małgorzata Wójcik-Dudek

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

red. Andrzej Murzyn, red. Urszula Szuścik
Cena: 69,30 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3308-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-8012-964-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Czas lektury

Krystyna Koziołek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-972-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3121-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców

Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła
Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-892-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 46,20 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-639-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

(Przed)szkolne spotkania z lekturą

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek, współudz. Aleksandra Zok-Smoła

Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się

red. Anna Guzy, red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek
Cena: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-623-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-382-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony