„Neophilologica” 2016. Vol. 28: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

red. Wiesław Banyś, współudz. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, współudz. Fabrice Marsac
Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-226-3000-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Neophilologica. Vol. 23 (wersja angielska)

red. Wiesław Banyś, współudz. Alicja Hajok, współudz. Salah Mejri
Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5550
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5550
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

New ways to face and (im)politeness

red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2016. Vol. 2 (1)

red. Danuta Gabryś-Barker, red. Adam Wojtaszek
Cena: 33,60 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-451-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISSN 2450-5455
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2015. Vol. 1 (1)

red. Danuta Gabryś-Barker, red. Adam Wojtaszek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-840-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 2450-5455
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-578-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony