Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

red. Danuta Pluta-Wojciechowska, współudz. Anna Płonka
Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-739-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-568-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-582-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-593-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

red. Aleksandra Kalisz, red. Iwona Loewe, red. Ewelina Tyc
Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-406-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-414-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2297-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2258-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2251-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2277-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony