E-books

„Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19): W kręgu badań językoznawczych

red. Romuald Cudak, red. Maria Czempka-Wewióra, red. Marcin Maciołek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3149-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2017
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Szkice o antyku. T. 3: Hermeneutyka wina

red. Anna Kucz, red. Patrycja Matusiak

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze T. 26

red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3115-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Turystyka historyczna T. 1

red. Zbigniew Hojka, red. Krzysztof Nowak
Cena: 29,40 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-8012-914-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3093-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 18

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3151-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2017
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów

red. Marcela Gruszczyk, red. Lech Krzyżanowski, red. Miłosz Skrzypek
Cena: 35,70 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3043-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3167-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony