Studia Artystyczne Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej

red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2015
ISSN: 
2391-9965
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
182
Wymiary: 
295 mm × 208 mm × 13 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Numer pracy: 
PN 3389
Inne: 
kolorowe reprodukcje obrazów, rzeźb, instalacji, plakatów, fot., ilustr., przykłady nutowe, mapka, dodatki, key words, summ., shrnutí
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski
31,50 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Studia Artystyczne Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej (całość)

01 Sztuka a sztuka ludowa. Rozważania o pojęciach, powinowactwie i relacjach. Rekonesans

02 Znaczenie zbiorów pieśni Adolfa Dygacza dla badań językoznawczych

03 "Barbora umarła...", czyli o zabytkach folkloru hutniczego w archiwaliach Adolfa Dygacza

04 Co nieco o publicystyce i społecznej aktywności Adolfa Dygacza

05 "Adzio". Przyjaciel kompozytorów, niestrudzony inspirator

06 Przesądy pogrzebowe z zapisów Jana Brody

07 Wątki ludowe w kompozycjach Antoniego Poćwierza. Stylistyka muzyki opartej na folklorze

08 Zainteresowania folklorystyczne Jana Michała Wieczorka

09 Hluczyńsko – etnograficzny region w perspektywie wydarzeń historycznych

10 Rozwój czeskiej pieśni ludowej na przełomie XVIII i XIX wieku. Oskar Kolberg i jego zasługi w udokumentowaniu folkloru w Czechach i na Słowacji

11 Materiały łużyckie w zbiorach Oskara Kolberga jako przykład dbałości o zachowanie dziedzictwa i tradycji językowej tego regionu

12 Hudební folklór lašsko-valašského pomezí

13 Przegląd wariantów ballady o dziewczynie trucicielce zawartych w wybranych zbiorach pieśni

14 Znaczenie elementów ludowych w cyklu "Suita dziecięca "Piąta pora roku"" (1996–1999). Szkic

15 Folklor we wczesnej twórczości fortepianowej Witolda Lutosławskiego

16 Folklorystyczne inspiracje polskich muzyków jazzowych

17 Ludowość a ekslibris – wątki ludowe w księgoznaku i grafice kommemoratywnej

18 Drewno a sprawa polska. Wykorzystanie drewna w poszukiwaniu polskiego stylu narodowego

19 Podhalański baca – pasterz, czarownik i protoplasta góralskiego zdobnictwa

20 Strój ludowy ziemi pszczyńskiej – cechą tożsamości regionalnej jej mieszkańców

21 Dodatek: Spis wybranych osiągnięć artystycznych i naukowych pracowników Wydziału Artystycznego w roku 2014