Wartości w muzyce. Studium monograficzne. T. 1

red. Jadwiga Uchyła-Zroski
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2008
ISBN: 
978-83-226-1756-4
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
200
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 0 mm
Oprawa: 
broszurowa, skrzydełka, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 2626
Inne: 
wklejki, ilustr., rys., summ., rés.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski
26,25 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Wartości w muzyce. Studium monograficzne. T. 1 (całość)

01 Wartość muzyki a kompetencja muzyczna

02 Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom

03 Estetyka sytuacji edukacyjnych

04 Dylematy aksjologiczne powszechnej edukacji muzycznej

05 Muzyczność poezji — podstawą rozwoju wrażliwości dziecka na dobro i piękno

06 Wartości poznawcze śląskich pieśni ludowych

07 Nowe media a odpowiedzialność jako kategoria aksjologiczna w edukacji estetycznej młodzieży

08 Profesjogram dyrygenta zespołów muzycznych

09 Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim

10 Problematyka pracy nad partyturą chóralną współczesnych kompozytorów lwowskich

11 Lwowski dyrygent, kompozytor i pedagog profesor Adam Sołtys i jego uczniowie

12 Utwory fletowe Johanna Wilhelma Gabrielskiego — ogólna charakterystyka oraz problem ich wartości i recepcji

13 Msza akademicka Stanisława Kwiatkowskiego, czyli o genezie i życiu scenicznym pewnej gdańskiej kompozycji

14 Koncertowa aktywność nauczycieli akademickich a ich postawy wobec dziecięcej i młodzieżowej publiczności niepełnosprawnej

15 Terapia muzyczna jako droga ku wartościom

16 Odbiór utworu muzycznego przez dziecko przedszkolne

17 Muzyka środkiem i wartością w rozwijaniu wyobraźni twórczej młodzieży licealnej

18 Forma plastyczna a forma muzyczna — z doświadczeń kształcenia plastycznego studentów wychowania muzycznego Instytutu Muzyki

19 Specyfika zajęć umuzykalniających dla studentów kierunków pedagogicznych

20 Muzyka wczesnego dzieciństwa a przygotowanie zawodowe nauczyciela