„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 3 (22): Ochrona dziedzictwa kulturowego

red. Karol Makles
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2016
ISSN: 
1505-4195
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
220
Wymiary: 
235 mm × 158 mm × 13 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., abstrakty, sł. kluczowe, abstracts, key words, rys., tab., fot.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, tradycyjna papierowa, czasopismo
Język: 
angielski, polski
16,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 3 (22) (całość)

01 Działania bibliotek naukowych w zakresie ochrony oraz udostępniania dziedzictwa kulturowego na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Pedagog

02 Dostęp do polskiej literatury dla dzieci w bibliotekach cyfrowych i agregatorach zbiorów cyfrowych

03 Nieznany rękopis z Bavorovianum. Perspektywy badań zdigitalizowanych zbiorów z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka

04 Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą ojczyzną. Rozważania wokół czasopisma "Waldenburger Heimatbote"

05 "Książka w rogatywce" – najcenniejsze zbiory biblioteczne zgromadzone w wojskowych książnicach...

06 Model wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w turystyce. Przykład Górnego Śląska

07 Performowanie polskiego smaku - kuchnia narodowa jako niematerialne dziedzictwo kulturowe

08 "Bibliografia Chorzowa i Bibliografia Bytomia" jako sposób na zachowanie w pamięci piśmienniczego dziedzictwa lokalnej społeczności

09 Nowoczesna technologia – szansa czy zagrożenie dla ochrony dziedzictwa narodowego

10 Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 1: Ni

11 XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka przestrzenią do działania” (Zabrze, 18 marca 2016 r.)

12 4th International Conference “Scientific Communication in the Digital Age” (Kyiv, 30–31 March 2016)

13 Konferencja „Młody czytelnik w świecie literatury” (Cieszyn, 14 kwietnia 2016 r.)

14 Konferencja „Czytamy - Wychowujemy” (Pszczyna, 19 kwietnia 2016 r.)

15 Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 r.)

16 X Konferencja Bałtycka „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej” (Gdańs

17 Narada problemowa poświęcona problemom gromadzenia zbiorów (Katowice, 16 maja 2016 r.)

18 By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu / Arkadiusz Wagner. – Paryż–Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersyt

19 Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata 1966–2012 : tematyka humanistyczno-społeczna / Tadeusz Oracki. – Gdańsk : [s.n.], 2014. – 148 s. , [7]