„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2019, nr 5: Tanatos

red. Justyna Tymieniecka-Suchanek, red. Alina Mitek-Dziemba, red. Anna Tyka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2019
ISSN: 
2451-3849
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 
440
0,00 zł

Opis