„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2019, nr 5: Tanatos

red. Alina Mitek-Dziemba, red. Anna Tyka, red. Justyna Tymieniecka-Suchanek
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2019
ISSN: 
2451-3849
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 
440
Rodzaj publikacji: 
e-czasopismo
0,00 zł

Opis

Wersja on-line

Egzemplarz bezpłatny (PDF)

 

Od Redakcji (PDF)

 

Wprowadzenie (PDF)

 

Piotr Czerwiński: ‘Гады’ и ‘рыбы’ аквариумного отображения (PDF)

 

Olga Kielak: Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej (PDF)

 

Anna Najdecka: Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt „Psi Los” (PDF)

 

Małgorzata Roeske: Stylistyka i społeczna recepcja cmentarza dla zwierząt w Rzędzianach (PDF)

 

Arkadiusz Kwiecień: Zwierzęce cmentarze jako miejsca performansu kulturowego (PDF)

 

Dariusz Jedzok: Znikające pręty. U progu trzeciego wieku ogrodów zoologicznych (PDF)

 

Alina Mitek-Dziemba: Animal Death and Religion: Revisiting Creaturely Vulnerability, Mourning and Sacrifice (PDF)

 

Sylwia Ciesielska: Mechanizmy śmierci od komórki do całego organizmu. Próba analogii (PDF)

 

Magdalena Kozhevnikova: Żywe – nie żywe: mózgowe organoidy i doświadczenia na zwierzętach (PDF)

 

Paweł Pasieka: Zwierzęta wobec śmierci (PDF)

 

Łucja Lange: Próba podejścia transdyscyplinarnego do żałoby zwierząt. Rozważania o zwierzęcej śmierci – między naukowością a osobistym doświadczeniem (PDF)

 

Tadeusz Sławek: Man has created death. A Few Reflections on Animals, Humans, and Mortality (PDF)

 

Anna Filipowicz: Zwierzęcy cmentarz z Pana Tadeusza. Mickiewiczowska zootanatologia w świetle wiedzy indygenicznej (PDF)

 

Alfia Smirnova: Животные на заклании (по повести Ивана Шмелева Солнце мертвых) (PDF)

 

Michał Kisiel: Aristeus and Thanatos. Samuel Beckett’s Insect Poetics (PDF)

 

Jakub Orzeszek: Śmierć muchy. Jedna scena z Odejścia Głodomora Tadeusza Różewicza (PDF)

 

Monika Błaszczak: „Zdychanie” czy „umieranie”? – estetyczny i etyczny wymiar śmierci we współczesnej twórczości dramaturgicznej (PDF)

 

Małgorzata Poks: Narracje zootanatologiczne jako wyznacznik relacji między osobą ludzką i pozaludzką (PDF)

 

Aleksandra Urban-Podolan: Истребление живого как зеркало человеческой души (на материале произведений Валентина Распутина) (PDF)

 

Krzysztof Witczak: Śmierć małych drapieżców – „zwierzęce” pisarstwo Krystyny Kofty (PDF)

 

Paulina Rydz: Śmierć zwierzęcia w powieści Timbuktu Paula Austera (PDF)

 

Kristian Van Haesendonck: Mia Couto’s Postcolonial Epistemology_Animality in Confession of the Lioness (A Confissão da leoa) (PDF)

 

Dariusz Gzyra: O krzywdzie odbierania życia. Głosy wybrane (PDF)

 

Maria Nenarokova: Смерть животных в барочной эмблеме (PDF)

 

Justyna Schollenberger: Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda (PDF)

 

Andrzej Pitrus: Tego się nie robi kotu, czyli o ciałach martwych zwierząt w sztuce najnowszej (PDF)

 

Karolina Więckowska: Impresje o godności zwierząt na przykładzie rozwiązań prawnych Szwajcarii (PDF)

 

Michał Figura, Robert W. Mysłajek: Canis lupus politicus – dyskurs polityczny związany z ochroną wilka we współczesnej Polsce (PDF)

 

Hanna Mamzer: Zasłanianie zwierzęcej śmierci. Refleksje na marginesach książek Bernda Heinricha (PDF)

 

Łucja Lange: Recenzja książki: Barbara J. King: Jak zwierzęta przeżywają żałobę. Przeł. K. Kozłowski. Wydawnictwo Purana, Lutynia 2018 (PDF)

 

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: CO(2) z tą Ziemią? Klimatologiczna misja specjalna [Recenzja książki: Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon Malinowski: Nauka o klimacie. Wydawnictwo Sonia Draga & Nieoczywiste, Katowice 2018] (PDF)

 

Joanna Glinkowska: Totem à rebours (PDF)

 

Marcin Urbaniak: Sprawozdanie z X Forum Etycznego. Moralny status zwierząt (PDF)

 

Bartłomiej Borek: Emocje wpisane w egzystencję zwierząt. Między empatią a okrucieństwem. Red. Eugenia Łoch, Dariusz Piechota, Agnieszka Trześniewska. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 (Publikacja polskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 360 stron) (PDF)

 

Anna Czarnowus: Donald Wesling: Animal Perception and Literary Language. Palgrave Studies in Animals and Literature. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 286 pp. (PDF)

 

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Kleur. Colours of Maastricht. Maastricht 2018. Team Programma & Innovatie, Gemeente Maastricht (eds.) (published in Dutch and English, paperback, 116 pp.) (PDF)