Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych

Tymieniecka‑Suchanek
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978‑ 83‑226‑2170‑7
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 
388
Język: 
polski
0,00 zł