Folia Philosophica

„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy tom „Folia Philosophica” ukazał się w 1984 roku pod redakcją Józefa Bańki w ramach 14. tomu wydawnictwa ciągłego „Prace z Nauk Społecznych”, a zatem pierwotnie pismo nie było samodzielnym wydawnictwem ciągłym. Dopiero w 1993 roku utworzono oddzielne wydawnictwo ciągłe „Folia Philosophica” i począwszy od 11. tomu, pismo zyskało odmienny status. „Folia Philosophica” ukazuje się jako oddzielne wydawnictwo ciągłe aż do dziś.

Pismo ukazuje się raz w roku i prezentuje wyniki filozoficznych badań nad centralnymi zagadnieniami filozoficznymi, publikując artykuły zarówno z historii filozofii, jak i podstawowych działów filozofii, takich jak: ontologia, epistemologia, etyka, antropologia, filozofia społeczna, filozofia religii. Pismo ma przy tym również dział recenzji. Zakres rodzajowy tekstów publikowanych w „Folia Philosophica” jest zatem bardzo szeroki i dlatego pismo jest otwarte na problematykę wszystkich dziedzin filozofii. W „Folia Philosophica” zamieszczane są nie tylko artykuły polskich autorów, ale również przekłady tekstów filozoficznych, a jeżeli chodzi o same przekłady, to w piśmie publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Publikując rozprawy autorów zagranicznych, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze pismo przekroczyło wymiar lokalny i włączyło się do angażującej różne środowiska dyskusji nad aktualnymi problemami filozoficznymi. Od 24. tomu „Folia Philosophica” jest w całości dostępna w formie internetowej i od tego tomu ma Radę Redakcyjną oraz międzynarodową Radę Programową. Od 30. tomu członkowie Rady Redakcyjnej są zarazem redaktorami tematycznymi. Czasopismo posiada redaktorów tematycznych w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, logiki, filozofii polityki oraz historii filozofii.

„Folia Philosophica” jest na liście czasopism punktowanych: za każdą publikację naukową zamieszczoną w piśmie otrzymuje się 6 punktów.