Linguarum Silva

„Linguarum Silva” – rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikowane są w nim artykuły z zakresu szeroko pojętej lingwistyki (m.in. prace semantyczne – diachroniczne i synchroniczne, genologiczne, stylistyczne). Autorami tekstów są młodzi naukowcy – doktorzy i doktoranci – kierunków humanistycznych (zwłaszcza językoznawczych) z katowickiej uczelni oraz z innych ośrodków naukowych w Polsce. W „Linguarum Silva” zamieszczane są także recenzje i omówienia książek, przede wszystkim językoznawczych nowości wydawniczych, oraz sprawozdania z ważnych konferencji, uroczystości i wydarzeń związanych z działalnością Instytutu Języka Polskiego UŚ.

Dotychczas ukazały się dwa tomy „Linguarum Silva” zatytułowane Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (2012) oraz Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (2013). W przygotowaniu jest tom Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie.