Wieki Stare i Nowe

„Wieki Stare i Nowe” są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom „Wieków starych i nowych” ukazał się w 2000 roku pod redakcją Idziego Panica i Marii W. Wanatowicz. Zainaugurował on wydawnictwo wielotomowe, które w 2005 roku (od tomu 4) znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku nieznacznie zmienił się tytuł (zastosowano duże litery), zmieniła się też numeracja poszczególnych tomów, tom szósty opublikowany został jako 1 (6). Również od tego czasu „Wieki Stare i Nowe” regularnie ukazują się corocznie.

Na łamach „Wieków Starych i Nowych” publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Redakcja pozostaje wierna pierwotnej idei, przyświecającej zakładaniu wydawnictwa, aby nie poświęcać konkretnych tomów jednej, wybranej problematyce, ale utrzymywać ich charakter przeglądowy i zróżnicowany tematycznie. Wiąże się to również z założeniem prezentowania na łamach „Wieków Starych i Nowych” realizowanych aktualnie tematów badawczych pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, co jednak nie wyklucza zamieszczania w „Wiekach Starych i Nowych” przekraczających tę optykę i problematykę prac historyków z innych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w „Wiekach Starych i Nowych” jest bardzo szeroki, pismo jest bowiem otwarte na teksty dotyczące zagadnień z różnych obszarów historii.

 

Poczynając od tomu 1 (6), 2009 „Wieki Stare i Nowe” dostępne są w formie internetowej –

Central and Eastern European Online Library:

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=884c52ab...

Tomy 1 (2000), 2 (2001), 5 (2007) dostępne są na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

http://www.sbc.org.pl/publication/65250

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/294/

 

Wersja drukowana „Wieków Starych i Nowych” ma charakter podstawowy.

 

„Wieki Stare i Nowe” są na liście czasopism punktowanych. Za artykuł przedstawiany w piśmie otrzymuje się 5 punktów. 

 

BazHum