Jak obliczyć arkusz wydawniczy artykułu?

Szanowni Państwo, Szanowni Autorzy,

 

nowe  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie parametryzacji wymaga od Państwa podawania objętości poszczególnych artykułów w arkuszach wydawniczych.

Ponieważ Wydawnictwo nie prowadzi tak szczegółowych rozliczeń (w rozbiciu na artykuły), proponujemy Państwu krótki

poradnik/instrukcję,

jak w prosty i szybki sposób wyliczyć arkusze wydawnicze artykułu.

Definicja arkusza wydawniczego jest dość skomplikowana, jednak prosimy pamiętać o tym, że arkusz wydawniczy artykułu nie jest tożsamy z arkuszem wydawniczym książki, gdyż
w przypadku obliczeń objętości arkuszy wydawniczych książki uwzględnia się okładkę/obwolutę, czwórkę/dwójkę tytułową, stronę metrykalną, strony działowe, spis treści, wykaz skrótów, inne spisy, zbiorczą bibliografię, indeks i wiele innych dodatków, których nie można w żaden sposób doliczyć do objętości artykułu.

W związku z tym arkusz wydawniczy artykułu jest tożsamy z arkuszem autorskim, czyli arkusz wydawniczy artykułu to:

- arkusz autorski tekstu (1 ark. aut. = 40.000 znaków ze spacjami),

- plus objętość materiału ilustracyjnego (tabele, wykresy, zdjęcia, mapy, inne) (1 ark. aut. = 3.000 cm2).

Każdemu z Państwa udostępnimy na życzenie PDF z danym artykułem.

W tym celu prosimy o mail na adres ligia.dziadas@us.edu.pl ze wskazaniem:

– nazwiska autora,

– pełnego tytułu artykułu,

– tytułu pracy zbiorowej/czasopisma wraz z nazwiskiem redaktora tomu, w którym artykuł został opublikowany,

– daty wydania.

 

JAK OBLICZYĆ ARKUSZ WYDAWNICZY ARTYKUŁU

W zależności od zawartości artykułu (tekst, tabele, ilustracje) należy wyliczyć objętość tekstu, tabel i wszystkich ilustracji.

1 ark. wyd. artykułu = 40.000 znaków ze spacjami lub 3.000 cm2 tabel i ilustracji

Aby policzyć objętość tekstu, należy zamienić (konwertować) artykuł w PDF do pliku Word.

Konwersji można dokonać w programie Adobe Acrobat lub online pod adresem: pdf2docx.com/pl/.

Konwersja w Adobe Acrobat – artykuł należy otworzyć w programie Adobe Acrobat, a następnie z menu górnego wybierać Plik/Zapisz jako/Microsoft Word/Dokument programu Word i zapisać (konwertować) plik PDF do pliku Word.

Aby sprawdzić liczbę znaków, należy otworzyć artykuł zapisany do pliku Word, skorzystać ze statystyki znaków (ctrl+shift+G lub z menu górnego Recenzja/Statystyka wyrazów) i spisać liczbę znaków ze spacjami, następnie liczbę znaków ze spacjami należy podzielić przez 40.000 – otrzymany wynik to arkusz autorski tekstu.

 

Aby policzyć objętość tabel i materiału ilustracyjnego, należy cały materiał ilustracyjny i wszystkie tabele zmierzyć: odręcznie z wydruku 1:1, w pliku Word (z wyjątkiem tabel) lub w programie Adobe Acrobat.

Aby sprawdzić rozmiar zdjęcia, mapy, wykresu w pliku Word, należy wyszukać daną ilustrację, kliknąć ją, wybrać z menu górnego Formatowanie/Rozmiar i tam będzie podany dokładny rozmiar danej ilustracji, np. 10 cm na 9 cm.

Aby sprawdzić rozmiar tabeli i innych ilustracji w programie Adobe Acrobat, należy wybrać narzędzie kadrowania, dokładnie obrysować nim daną tabelę (czy ilustrację), a następnie 1 x kliknąć Enter, pojawi się okno „Ustaw pola strony”, tam pod miniaturą strony będzie podany „Wymiar skadrowanej strony” i ten wymiar należy spisać – to wymiar naszej tabeli, np. 10 x 9 cm, następnie należy kliknąć „anuluj”, żeby nie skadrować sobie całego pliku i powtórzyć operację na kolejnej tabeli/ilustracji.

Jeżeli cały materiał ilustracyjny i wszystkie tabele mamy zmierzone, należy obliczyć ich objętość, czyli np. 10 x 9 cm = 90 cm2 i tak ze wszystkimi tabelami i ilustracjami, należy zsumować wyniki objętości, a łączny wynik, np. 10 tabel/ilustracji (10 x 9 cm) = 900cm2 podzielić przez 3.000, otrzymany wynik to arkusz autorski tabel i materiału ilustracyjnego, czyli 900cm2/3.000 = 0,3 ark. aut.

 

UWAGA! Należy pamiętać o tabelach i ilustracjach, które są na wklejkach i alonżach dołączonych do artykułu.

 

Objętość arkuszy autorskich tekstu + arkusze autorskie tabel i ilustracji = arkusz wydawniczy artykułu.